Home Articole utile Gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaj

Hotararea de guvern 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje modificata si completata de Hotararea de guvern  247 /2011

Sunt supuse prevederilor prezentei hotarari toate ambalajele introduse pe piata, indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare in activitatile economice, comerciale, in gospodariile populatiei sau in orice alte activitati, precum si toate deseurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Atunci cand ambalajul care nu mai poate fi reutilizat devine deseu de ambalaj valorificabil.

 

Conform HG-ului pentru ca ambalajul sa devina un deseu valorificabil trebuie sa indeplinesca  cateva cerinte esentiale specifice:

a) ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite sa fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi in functie de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;

b) ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaj tratate in vederea valorificarii energetice sa aiba o valoare calorica minima ce sa permita optimizarea recuperarii de energie;

c) ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaje tratate in vederea compostarii sa fie suficient de biodegradabile;

d) ambalajul biodegradabil trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, o descompunere fizica, chimica, termica sau biologica, astfel incat cea mai mare parte a materialului sa se transforme in bioxid de carbon, biomasa si apa.

Operatorii economici care produc produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa organizeze un sistem pentru colectarea, in vederea reutilizarii multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializeaza aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje.

 Operatorii economici care comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa informeze consumatorii asupra sistemului depozit si asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile in vederea asigurarii reutilizarii multiple.

Operatorii economici, persoane juridice romane, sunt responsabili pentru intreaga cantitate de deseuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piata nationala

Este specificat un sistem de marcare si identificare pentru ambalaje.

            Ordinul nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr. 794 din 23 februarie 2012 a instituit o noua procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje. Obligatia de raportare revine urmatoarelor categorii de operatori economici producatori de ambalaje, importatori de ambalaje, producatori de produse ambalate, importatori de produse ambalate precum si unitati specializate care preiau de la agenti economici deseurile de ambalaje in vederea valorificarii respectiv consiliile locale.

Raportarile se fac catre Agentia de Protectia Mediului folosindu-se Anexa 1 la Ordinul Ministerului. 794/2012 si contin date referitoare la:

  • ambalajele de desfacere destinate pietei nationale, definite prin Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare:

Ambalaje de desfacere - obiectele proiectate si destinate a fi umplute la punctele de vanzare, precum si obiectele "de unica folosinta" vandute umplute sau destinate a fi umplute in punctele de desfacere sunt considerate ambalaje daca indeplinesc functia de ambalare.

Exemple de ambalaje de desfacere (daca sunt destinate a fi umplute la punctul de vanzare): pungi pentru cumparaturi din plastic sau hartie, farfurii si pahare de unica folosinta, filme aderente, pungi pentru sandvisuri, folia de aluminiu. Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacamurile de unica folosinta.

  • ambalajele care au continut substante periculoase inscriptionate ca atare potrivit Hotararii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase.
  • ambalajele folosite la ambalarea produselor destinate pietei nationale - aici se includ si ambalajele utilizate pentru ambalarea ambalajelor de desfacere.

Termene:

Datele de raportare se transmit in format electronic ".xls" protejat impotriva modificarii datelor si pe suport hartie, pana cel tarziu la data de 25 februarie a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportarea. Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pune la dispozitie, pe pagina de internet, formatul de raportare "xls".

Operatorii economici care isi indeplinesc in mod individual obiectivele, in totalitate sau partial, prevazute la art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa comunice aceasta Administratiei Fondului pentru Mediu, pana cel tarziu la data de 25 ianuarie a fiecarui an.

            In cursul anului 2012, raportarile pentru deseurile de ambalaj se fac dupa Ordinul 927/2005 care a fost abrogat de ordinul 794/2012

            Conform ordinului 927/2005, operatori economici producatori/importatori de produse ambalate, care introduc pe piata interna in decursul anului o cantitate de ambalaje mai mica sau egala cu 1000 kg :

- depun un raport privind cantitatea totala de ambalaje introdusa pe piata – ANEXA NR.3- cu termen 25 februarie a fiecarui an

- daca s-a transferat responsabilitatea de realizare a obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje unor operatori economici autorizati aveti obligatia de a comunica;

Operatori economici producatori/importatori de produse ambulate, care introduce pe piata interna in decursul anului o cantitate de ambalaje mai mare decit 1000 kg
Sunt obligate sa raporteze urmatorele informatii:

  1. datele privind cantitatile de ambalaje folosite la ambalarea produselor comercializate sau distribuite gratuit pe piata romaneasca –ANEXA NR.2 - termen 25 februarie a fiecarui an
  2. cantitatile de ambalaje estimate a fi introduce pe piata in anul in care se face raportarea –ANEXA NR.7 – termen 25 februarie a fiecarui an
  3. programul de informare a consumatorilor privind sistemele de valorificare a deseurilor de ambalaje

            Operatorii care au predat responsabilitatea valorificarii si reciclarii la alti agenti economici comunica autoritatii teritoriale pentru protectia mediului din judetul in a carui raza teritoriala este inregistrat sediul social numai datele de identificare a operatorului economic autorizat cu care au incheiat contractul de transfer de responsabilitate, pana cel tarziu la data de 15 ianuarie a fiecarui an.

eXTReMe Tracker
TOP-SITEURI - Cele mai vizitate siteuri astazi Director-Web.net Reaver.ro - Director Web SEO cu transfer de Page Rank Anunturi Gratuite Promovat de Red-Web Director Web Gratuit Director Promovare Site Online - Promovare Gratuita Free Thumbnails by PagePeeker Corpuri de iluminat